Strona główna 9 Spadkobiercy 9 Spadkobiercy ś.p. Sławomira Dyducha

Spadkobiercy ś.p. Sławomira Dyducha

wrz 29, 2022

OGŁOSZENIE

Dom Pomocy Społecznej w Nakle Śl. przy ul. Głównej 8 prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. K. Boromeusza informuje wszystkich spdkobierców, że Sławomir Dyduch ur. 28.09.1971 r. s. Tadeusza, ostatnio zamieszkały w Domu Pomocy Społecznej w Nakle Śląskim przy ul. Głównej 8, zmarł dn. 09.08.2022 r.

Depozyt pozostawiony przez w/w zmarłego wchodzi w skład masy spadkowej i zostanie wydany spadkobiercom na podstawie prawomocnego postanowienia sądu lub aktu notarialnego o stwierdzeniu nabycia spadku.

Wszyscy spadkobiercy w terminie 6 miesiecy od uzyskania informacji o śmierci spadkodawcy są zobowiązani do złożenia przed sądem lub notariuszem wniosku o przyjęciu spadku lub odrzuceniu spadku po zmarłym. W przeciwnym razie t.j. nie złożenie takiego oświadczenia oznacza, że spadkobierca przyjmuje spadek wprost z ustawy bez możliwości późniejszego odrzucenia spadku.