Dom Pomocy
Społecznej
prowadzony przez
Zgromadzenie
Sióstr Miłosierdzia
Św. Karola Boromeusza
w Nakle Śląskim

Galeria

WRÓĆ      

...i jeszcze o DNIU OTWARTYM

Dziękujemy wszystkim sponsorom.
Patronatem objął nasze wydarzenie Urząd Gminy Świerklaniec
Dziękujemy również Centrum Kultury Śląskiej oraz
Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Świerklańcu
Patronatem medialnym objęli nas Radio Em
oraz Tg Stacja


42-620 Nakło Śl. ul. Główna 8 • tel.: 32/ 284 32 34