Dom Pomocy
Społecznej
prowadzony przez
Zgromadzenie
Sióstr Miłosierdzia
Św. Karola Boromeusza
w Nakle Śląskim

Galeria

WRÓĆ      

III Spotkanie Domów Pomocy Społecznej w Miedarach pt.: ″Być kobietą″

21.05.2015r.


42-620 Nakło Śl. ul. Główna 8 • tel.: 32/ 284 32 34